Seans med Rose-Marie Lundbäck

Mediumet Rose-Marie hade seans på IOGT Godtemplargården våren 2014.